Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:
Faktoring to:

  • przyspieszenie terminu płatności,
  • spieniężenie faktury zaraz po jej wystawieniu,
  • przeniesienie ryzyka terminowej płatności na faktora,
  • narzędzie do dyscyplinowania kontrahentów.

Faktoring pozwala na:
  • zmniejszenie ilości zobowiązań kredytowych i podniesienie zdolności kredytowej firmy,
  • ubezpieczenie się od ryzyka płynności wynikającej z nieterminowych płatności przez kontrahentów,
  • zwiększenie konkurencyjności swoich usług poprzez wydłużenie terminów płatności bez pogorszenia płynności,
  • finansowanie firm, które nie otrzymają kredytu bankowego, np.: z zaległościami ZUS i US lub nowe firmy,
  • finansowanie bez wykorzystania zabezpieczeń na środkach trwałych,
  • zwiększenie stabilności finansowania (umowy faktoringowe są zdecydowanie rzadziej wypowiadane przez instytucje finansowe niż umowy kredytowe lub leasingowe).

Faktoring stanowi ciekawą alternatywę dla finansowania bankowego, szczególnie w okresie zacieśniania polityki kredytowej przez cały rynek długu koproracyjnego,

Faktoring jest bardzo skomplikowanym rozwiązaniem ponieważ ryzyko kredytowe ciąży na płatniku a nie na firmie.

Naszą obsługę faktoringową oparliśmy o partnera posiadającego wysokie doświadczenie w tematach faktoringowych - Brokera Faktoringowego - Piotra Odrzywołka; (czytaj więcej).