Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:


W zakresie finansów korporacyjnych Modern Finance specjalizuje się w usługach consultingowych związanych z pozyskiwaniem finansowania.
Wybijamy się na rynku doświadczonym zespołem, elastycznym podejściem oraz kompleksowym podejściem do finansów korporacyjnych
W zakresie ubezpieczeń dla Firm Modern Finance opiera swoje działalnia o dwóch członków zespołu kompleksowo realizujących ubezpieczenia:
>majątkowe (Broker Majątkowy),
>grupowe na życie,
>grupowe zdrowotne.
Przewaga nad konkurencją Modern Finance opiera się w dużej mierze na dobrze wykwalifikowanym zespole (średnio: 10 lat doświadczenia w swojej specjalizacji).
 Przygotuj się na kryzys:
> obniż koszty finansowe,
> dywersyfikuj źródła finansowania,
> planuj CashFlow z rezerwami,
> zabezpiecz spłaty należności w terminie,
> zabezpiecz się od ryzyka upadłości kontrahentów,
> zwiększ bezpieczeństwo operacyjnego ubezpieczeniami,
To alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstwa:
> przyspieszenie płatności wystawionych faktur,
> zmniejszenie ilości zobowiązań kredytowych i podniesienie zdolności kredytowej firmy,
> przeniesienie ryzyka terminowej płatności na faktora,
> finansowanie bez wykorzystania zabezpieczeń na środkach trwałych.
Ze względu na wysokie wymagania kredytowe, jakie są obecnie przeciwstawiane firmom pozyskiwanie finansowania staje się sportem coraz bardziej wyczynowym i elitarnym.
Polityka produktowa ma na celu utrzymanie niezależnego podejścia do wyboru rozwiązania celem maksymalizacji korzyści dla klienta