Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:


Europejskie Centrum Odszkodowań zapewnia klientom pełną pomoc prawną w związku ze zdarzeniami komunikacyjnymi. W ramach usługi mogą Państwo: -bezpłatnie uzyskać informację czy Kancelaria Prawniczej jest w stanie uzyskać odszkodowanie, -


Europejskie Centrum Odszkodowań jest partnerem, zajmującym się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku każdego typu nieszczęśliwych wypadków. ECO występuje w imieniu poszkodowanego przed Towarzystwami Ubezpieczeń w kwestii likwidacji szkód oraz pomaga w sprawach związanych z zaniżeniem lub odmową wypłaty należnego odszkodowania.

Europejskie Centrum Odszkodowań przejmuje na siebie obowiązki związane z:

  • kompletacją wymaganej dokumentacji,
  • zgłoszeniem szkody oraz oszacowaniem jej wartości,
  • zgłoszeniem roszczeń do zakładu ubezpieczeniowego i prowadzeniem korespondencji w niezbędnym zakresie,
  • w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy pełną obsługę prawną.

Z usług ECU warto skorzystać jeśli:

  • miałeś wypadek komunikacyjny jako pasażer, pieszy, rowerzysta lub kierowca,
  • popełniono błąd w sztuce lekarskiej,
  • miałeś wypadek w miejscu pracy,
  • przytrafiło Ci się zdarzenie losowe (np: spadłeś ze schodów w sklepie),
  • zmarł Ci ktoś bliski wskutek wypadku.

Z tytułu rozpatrzenia sprawy ECU nie pobiera opłat, usługa jest płatna na zasadach success fee - tylko w sytuacji pozytywnego uzyskania odszkodowania