Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:
W zakresie inwestycji naszym priorytetem jest zabezpieczenie interesów inwestora przed wpływem kryzysu na jego majątek. Inwestowanie w klasyczne instrumenty (fundusze, akcje) w najbliższym czasie praktycznie gwarantuje straty, a lokaty bankowe nie zabezpieczą inwestora przed utratą siły nabywczej majątku (inflacja) w średnim i długim terminie.

Zadaniem Modern Finance jest:

  • wyselekcjonowanie rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć majątek przed kryzysem,
  • stworzenie indywidualnego portfela dopasowanego do preferencji ryzyka oraz dostępnego kapitału,
  • dostarczenie kompleksowej informacji nt: zachowania danego instrumentu w zależności od rozwoju kryzysu,
  • zidentyfikować szanse i zagrożenia poszczególnych przedsięwzięć z punktu widzenia obecnego rynku.


Podstawową przewagą nad konkurencją jest to, co z punktu klienta liczy się najbardziej - rozwiązania dopasowane do wymagań rynku.

Wierzymy, że obecny kryzys na rynku finansowym będzie największym transferem kapitału w historii kapitalizmu.

Na podstawie wnikliwych badań nad kryzysem Modern Finance opracowało siatkę produktową która w perspektywie rozwijaącego się kryzysu długu pozwoli skutecznie zabezpieczyć majątek naszych klientów.

W pierwszej kolejności określiliśmy: jakie kierunki (sektory) mają największy potencjał z punktu widzenia obecnego rynku. W poszukiwaniu rozwiązań przemierzyliśmy całą Polskę - naszym priorytetem było znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań w ramach danych sektorów. Bezpośrednio współpracujemy z 15 firmami z 8 województw w 3 krajach Europy.Sztuka stworzenia bezpiecznego portfela inwestycyjnego, polega na zebraniu 3 grup rozwiązań które:

  • utrzymają wartość majątku w razie załamania rynku i wysokiej inflacji,
  • pozwolą solidnie zarobić w razie odbicia gospodarczego,
  • zapewnią stabilny wzrost w razie utrzymania trendu bocznego,

W oparciu o teorie portfelową projektujemy dla klienta indywidualny portfel zgodnie z preferencjami ryzyka, którego celem jest utrzymanie wartość majątku niezależnie od rozwoju sytuacji na rynku.

Portfele inwestycyjne projektowane są w oparciu o 3 podstawowe grupy instrumentów:

  • dobra fizyczne (surowce),
  • udziały w biznesie,
  • zaawansowane instrumenty finansowe dywersyfikujące ryzyko.