Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:
Obecny kryzys gospodarczy, spowodowany przez system finansowy, dotkliwie odbija się na dostępności finansowania dla firm.

Z punktu widzenia cykli koniunkturalnych kryzys jest naturalnym mechanizmem oczyszczania rynku z podmiotów nieefektywnych i niepotrafiących zachować konkurencyjności w utrudnionym otoczeniu. W zależności od sposobu, w jaki zaadoptujesz swoje przedsiębiorstwo do dynamicznie zmieniającego się otoczenia będzie zależeć, czy Twoja firma wykorzysta szanse związaną z kryzysem czy podda się rynkowi.

Przygotuj się na kryzys:

  • obniż koszty finansowe,
  • dywersyfikuj źródła finansowania,
  • planuj CashFlow z rezerwami,
  • zabezpiecz spłaty należności w terminie,
  • zabezpiecz się od ryzyka upadłości kontrahentów,
  • zwiększ bezpieczeństwo operacyjnego ubezpieczeniami,