Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:
Ze względu na wysokie wymagania kredytowe, jakie są obecnie przeciwstawiane firmom pozyskiwanie finansowania staje się sportem coraz bardziej wyczynowym i elitarnym. Polityka produktowa ma na celu utrzymanie niezależnego podejścia do wyboru rozwiązania poprzez:
- wybór rozwiązania spośród wszelkich możliwości na rynku,
- podejście z punktu widzenia dyrektora finansowego,
- współpracę z instytucjami finansowymi różnego typu o różnych preferencjach ryzyka,
- szerokie zaplecze rozwiązań i sprawdzonych podwykonawców specjalistycznych,

Know-How Polityki Produktowej opiera się na dużym doświadczeniu członków na rynku - a co za tym idzie, znajomościami godnych polecenia i sprawdzonych specjalistów.W zakresie ubezpieczeń dzięki niezależnemu podejściu Modern Finance do finansów korporacyjnych członkowie naszego zespołu są uzbrojeni w szeroką gamę rozwiązań pozwalających im dopasowywać się do potrzeb i wymagań stawianych przez klientów.

Rozwiązania są dobierane przy pomocy tzw. mechanizmu szerokiego ofertowania, w oparciu o kilka konkurencyjnych ofert różnych Towarzystw Ubezpieczeń.

Bardzo ważnym etapem, szczególnie w zakresie ubezpieczeń grupowych jest dokładna analiza potrzeb i oczekiwań klienta. W oparciu o szeroką gamę rozwiązań ubezpieczeniowych potrafimy skutecznie dopasowywać rozwiązanie do potrzeb klienta a nie potrzeby klienta do naszego produktu.Podstawową przewagą nad konkurencją jest to, co z punktu klienta liczy się najbardziej - rozwiązania dopasowane do wymagań rynku.

Wierzymy, że obecny kryzys na rynku finansowym będzie największym transferem kapitału w historii kapitalizmu.

Na podstawie wnikliwych badań nad kryzysem Modern Finance opracowało siatkę produktową która w perspektywie rozwijaącego się kryzysu długu pozwoli skutecznie zabezpieczyć majątek naszych klientów.

W pierwszej kolejności określiliśmy: jakie kierunki (sektory) mają największy potencjał z punktu widzenia obecnego rynku. W poszukiwaniu rozwiązań przemierzyliśmy całą Polskę - naszym priorytetem było znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań w ramach danych sektorów. Bezpośrednio współpracujemy z 15 firmami z 8 województw w 3 krajach Europy.

Poznaj perełki w naszej palecie produktowej, najciekawsze rozwiązania na jakie udało się wyłowić z całego rynku finansowego.


tutaj się budujemy :)

 Przygotuj się na kryzys:
> obniż koszty finansowe,
> dywersyfikuj źródła finansowania,
> planuj CashFlow z rezerwami,
> zabezpiecz spłaty należności w terminie,
> zabezpiecz się od ryzyka upadłości kontrahentów,
> zwiększ bezpieczeństwo operacyjnego ubezpieczeniami,
To alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstwa:
> przyspieszenie płatności wystawionych faktur,
> zmniejszenie ilości zobowiązań kredytowych i podniesienie zdolności kredytowej firmy,
> przeniesienie ryzyka terminowej płatności na faktora,
> finansowanie bez wykorzystania zabezpieczeń na środkach trwałych.
Warunkiem jaki musi spełnić rozwiązanie abyśmy nadali mu miano unikatowego jest ponad-przeciętna przewaga korzyści nad kosztem.

Poznaj perełki w naszej palecie produktowej, najbardziej interesujące rozwiązania jakie udało się wyłowić z całego rynku usług finansowych.