Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Miasto:


Współpraca w zakresie finansów w znacznym stopniu opiera się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W Modern Finance dokładany wszelkich starań, aby czynności operacyjne były wykonywane zgodnie z obowiązaującym prawem, higieną biznesową w oparciu o wysokie standardy etyczne. 1. W przypadku przekazania danych kontaktowych przez klienta (w szczególności kontakt telefoniczny lub newsletter) – Modern Finance przetwarza te dane w celu udzielenia Klientowi informacji o produktach i usługach. 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania w nich zmian oraz wykreślenia danych osobowych z bazy Modern Finance. 3. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).